Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. Dodací lhůty

Pokud je dané zboží skladem bude expedováno cca 3-5 dní po obdržení objednávky. U některých dílů, které mají delší dodací lhůtu, naleznete přibližný termín dodání v detailu položky. V případě, že zboží není skladem budeme klienta kontaktovat.

2. Platební podmínky

a) Dobírkou - zboží a případné poplatky uhradíte při dodání.

3. Poštovné a balné

Zboží Vám bude zasláno Českou poštou, přepravní firmou. Ceny za poštovné a balné jsou následující:

-při celkové objednávce nad 7.000,- Kč ZDARMA
-při celkové objednávce do 7.000,- Kč a odběru Českou poštou 200,- Kč
-při celkové objednávce do 7.000,- Kč a odběru přepravní firmou 350,- Kč

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad – jsme plátci DPH.

Zasílání na Slovensko

Na Slovensko (do zahraničí obecně) zasíláme pouze po předchozí úhradě zboží bankovním převodem. Poštovné do zahraničí je účtováno dle hmotnosti a rozměru zásilky (na Slovensko od 300 Kč). Pokud si objednáte zboží, obratem Vám zašleme proforma fakturu v elektronické podobě. Úhradu lze provést mezinárodním bankovním převodem, nebo částku složit na náš účet v hotovosti v kterékoliv pobočce Raiffeisenbank na Slovensku. Případné poplatky za mezinárodní bankovní převod musí být hrazeny kupujícím. Po připsání částky na náš bankovní účet Vaší objednávku vyřídíme, zboží zasíláme formou "Obchodního balíku na Slovensko" (služba České pošty). Doručení cca. do 3 pracovních dnů.

4. Domníváte se, že zakoupené zboží je vadné?

Postupujte podle reklamačního řádu.

Reklamační řád:

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky).
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
 • Sortiment prodávaný na serveru wolf-concept.cz je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
 • Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese: info@wolf-concept.cz. Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.
 • Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou na adresu prodávajícího:
 • Ke zboží je nutné doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.
 • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
 • V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
 • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

DŮLEŽITÉ !

Jakmile Vám zásilková služba nebo česká pošta přiveze balík, je nutné zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s řidičem sepsat protokol a poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.

5. Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

Lze tak učinit při splnění následujících podmínek:

 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být vráceno v originálním a nepoškozeném obalu
 • Přiložte doklad o koupi zboží
 • Uveďte číslo účtu, na který prodávající zašle částku vynaloženou na nákup zboží
 • Nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. spoilery, nárazníky) dle § 53 odst. 7 písm. c) občanského zákoníku
 • Nejedná se o zboží na jehož nákup byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím písemná kupní smlouva

Při splnění uvedených podmínek budou nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet.

6. Vaše ochrana

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.
a) Údaje, které zadáváte při registraci:
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, telefon, e-mail.
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu ve wolf-concept.cz znovu, využijte možnost registrace.
b) Údaje o naší spolupráci:
Během Vaší spolupráce s námi jsou shromaždovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod wolf-concept.cz:
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.
d) Souhrnné informace:
wolf-concept.cz dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).
Vážíme si Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.
Sortiment prodávaný na serveru wolf-concept.cz je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
Používáním internetového obchodu wolf-concept.cz souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na wolf-concept.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

7. Písemné informace a poučení dle zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku dle § 53

ad a) TuningStore, s.r.o., Hukvaldy 61, CZ-739 46 Hukvaldy, IČO: 28618025, DIČ: CZ28618025
ad b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
ad c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
ad d) Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna".
ad e) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části "Pokladna".
ad f) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředku komunikace na dálku.
ad g) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředku komunikace na dálku.
ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru wolf-concept.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástroje wolf-concept.cz dle § 57, odst. 2:
Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky, není-li dodavatelem vyžadováno uzavření písemné smlouvy. Na tuto skutečnost budete dodavatelem upozorněn nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší objednávky. "Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky".
Vaše odstoupení můžete uplatnit na adrese dle ad. a), příp. na emailové adrese info@wolf-concept.cz